HELSENORGE

Nytt tilbud til pasienter med tarmsykdom

Sykehuset Telemark har opprettet en sykepleierdrevet mage- og tarmpoliklinikk. Sykepleierne Gerd Skrabeklev og Monica Langeland skal nå følge opp pasienter med kroniske tarmlidelser, og gi dem god informasjon om alt fra kosthold til bivirkninger av medisiner.
Sykehuset får nytt tilbud til pasienter med tarmsykdom

– Vi tror den nye tarmpoliklinikken vil dekke et viktig behov, samtidig som den vil avlaste legene våre, sier seksjonsleder Vibeke Devik. Hun forteller at det er mange andre sykehus som god erfaring med sykepleierdrevne poliklinikker.

Poliklinikken vil være åpen to halve dager i uka, og den retter seg mot pasienter som sliter med kroniske tarmsykdommer, som for eksempel Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Denne gruppen vokser med om lag 50 nye pasienter i året.

Den nye poliklinikken er et tilbud til pasienter som har kontroll med sykdommen, men som har behov for mer informasjon og oppfølging.

– Vi vil gi råd om hvordan de kan leve best mulig med en kronisk sykdom. Vi snakker om kosthold, bivirkninger av medisiner og vi lærer dem å sette sprøyter med medisin som demper symptomene, sier Gerd Skrabeklev og Monica Langeland.

Sykepleierne er opptatt av å lytte til pasientene. Kronisk betennelse i tarmen kan også gi utslag som for eksempel ledd- og hudplager, og de vil ofte ha behov for å være i nærheten av et toalett. Det gjør at noen isolerer seg og får problemer med yrkeslivet og andre sosiale møteplasser.