HELSENORGE

Nyutdannede leger vil tilbake til Telemark

De siste årene har det vært utfordrende å beholde og rekruttere gynekologer til Sykehuset Telemark. – Nå er vi i en situasjon der vi får tilbake de legene vi selv har utdannet, sier seksjonsleder for gynekologi Stig Hill.

​De siste årene har det vært utfordrende å beholde og rekruttere gynekologer til Sykehuset Telemark. – Nå er vi i en situasjon der vi får tilbake de legene vi selv har utdannet, sier seksjonsleder for gynekologi Stig Hill.

Han forteller at rekrutteringen av gynekologer har snudd i løpet av de siste fem-seks årene.
Overlege Solveig Thorarinsdottir var én av flere som valgte Sykehuset Telemark da hun ble ferdig legespesialist i gynekologi for to år siden.
– Her har vi dyktige fagfolk og godt arbeidsmiljø, og det legges opp til tverrfaglig samarbeid mellom leger, jordmødre og barnepleiere, sier Thorarinsdottir.
Hun trekker også fram det positive med å bo i Telemark.
– Vi har fantastisk klima og mangfoldig natur, skole, barnehage og fritidstilbud i umiddelbar nærhet, sier Thorarinsdottir.

Sykehuset Telemark har i flere tiår «levert» nyutdannede leger til mer sentrale områder i landet. Nå har trenden snudd, og overlegestillinger blir besatt med egne utdannede spesialister.
– De er tørste på faglige utfordringer og «det gode liv» i Telemark, sier Stig Hill. Seksjonslederen sier at kvinneklinikken i Telemark forsøker å ha fokus på fag, kvalitet, utdanning og struktur. Han forteller også at satstingen på robotassistert kirurgi er positiv for rekruteringen.

– Det er en luksus å kunne velge blant så mange flinke folk når vi ansetter nye leger, sier Hill.

I siste utgave av fagtidsskriftet Gynekologen forteller de ansatte om den positive utviklingen ved Sykehuset Telemark.