Øker dialysekapasiteten på Notodden

Sykehuset utvider dialysekapasiteten med to dager fra og med 5. september.

Publisert 05.09.2022
Sist oppdatert 11.01.2023

Det har i lang tid vært jobbet med å øke dialysekapasiteten på Sykehuset Telemark. Fra mandag 5.september økes tilbudet på Notodden med fire ekstra dialyseplasser, mandag og torsdag kveld. Tidligere var det fem dialyseplasser seks dager i uka,  fra mandag til lørdag. Nå blir dette altså to dager med ni dialyseplasser og fem plasser de resterende ukedagene. 

Økende behov

Målet er at dialysepasientene skal få tilbud om dialyse så nært stedet de bor som mulig. Dette har vært utfordrende med den kapasiteten som har vært hittil. 

-Behovet for dialysebehandling er økende. Derfor er dette utvidede tilbudet etterlengtet, sier Ragnhild Kasin, seksjonsleder ved medisinsk sengepost på Notodden. 

Samarbeid

I starten av oktober vil overlege Anne Gro Holtan komme tilbake til Notodden etter at hun har fullført spesialisttjeneste innen nyre. I perioden som Holtan har vært  i spesialisttjeneste har nyrelegene i Skien og nyresykepleier Femke Nissen på Notodden jobbet tett sammen slik at nyrepasientene i øvre Telemark har fått den oppfølgingen og behandlingen de trenger.