HELSENORGE

Økt bruk av videokonsultasjoner

De siste ukene er det mange pasienter som har fått tilbud om videkonsultasjoner og oppfølging via nettet. Strenge smitteverntiltak har ført til at sykehuset har tatt i bruk ny teknologi, og både pasienter og ansatte er fornøyde med de nye digitale løsningene.

Da store deler av Norge stengte ned i mars, opprettet sykehuset 350 digitale møterom. Her kan pasienter møte helsepersonell på en trygg måte. Sykehuset Telemark var ett av de første helseforetakene som tok i bruk videokonsultasjoner da koronapandemien brøt ut.

– Heldigvis hadde vi noe av det utstyret som trengs og som det nå er global etterspørsel etter, sier IKT-koordinator Ragnhild Eliassen. Hun forteller sykehuset valgte løsningen til Norsk Helsenett fordi denne var klart best på de fleste områder.
– Denne løsningen er trygg med tanke på personvern, sikkerhet og drift, sier Eliassen.

Mange ansatte og pasienter har erfart at teknologien er brukervennlig, og løsningen brukes på stadig flere områder. Ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) har de blant annet brukt løsningen i når de har arrangert mestringskurs.

Overlege Jostein Sauar arrangerte for første gang et kurs for pasienter via video, og 80-åringen synes det var en god løsning.
– Både LMS og vi forelesere har nå fått erfaring i hvordan pasientrettet gruppeundervisning kan gjøres digitalt. Undervisningen ble litt annerledes, men det tekniske fungerte godt, sier Sauar.

LMS-leder Alexander Johnstone synes det er flott at også eldre ansatte er nysgjerrige på den nye teknologien.
– Det er litt spesielt at det er en fagperson på over åtti år som er den første til å teste ut mestringskurset digitalt, sier Johnstone. Han forteller at foreløpige tilbakemeldinger viser at deltakerne har gitt 10 av 10 poeng på nytte og organisering.

Ragnhild Eliassen håper at løsningen også kan brukes når sykehuset skal samarbeide med andre helseforetak, Nav, fastleger og hjemmetjenestene i kommunene.