HELSENORGE

Økt kunnskap om blodforgiftning

Sykehuset Telemark har som et klart mål at flere pasienter skal overleve blodforgiftning. Siden i fjor høst har derfor infeksjonsposten, intensivseksjonen og akuttmottaket jobbet sammen for å forbedre behandlingen. 

I Norge er dødeligheten for blodforgiftning (sepsis) opp mot ti prosent, og så mye som 30 prosent dør ved sepsissjokk. Sykehuset Telemark har derfor vært ett av tre sykehus som har testet ut nye tiltak mot sepsis.

Nå er pilotprosjektet avsluttet og erfaringene skal bidra til økt kunnskap i resten av landet. Fra og med mars skal alle landets sykehus jobbe med tiltak som skal redusere dødeligheten ved blodforgiftning.

Ved Sykehuset Telemark er det blant annet innført nye prosedyrer og ny metodikk. Mye handler om å behandle pasientene så tidlig som mulig, og ikke minst følge dem tett opp for å se om behandlingen virker.

– Ved innføringen av et nytt overvåkingssystem på infeksjonsseksjonen har vi oppdaget pasienter med sepsis tidligere enn før, sier overlege Hilde Kristin Skudal. Hun nevner blant annet en ung pasient som fikk rask og riktig behandling, takket være overvåkingssystemet og en bevisst sykepleier.

– Det blir ekstra fokus på sepsis ved de somatiske sengepostene i 2017. Basert på de erfaringene vi har fått, skal kunnskapen spres. Samtidig skal akuttmottaket delta i nasjonalt læringsnettverk i regi av pasientsikkerhetsprogrammet for forbedringsarbeid, sier kvalitetsrådgiver Carina Abrahamsen.

Ved Sykehuset Telemark er det også innført en tydeligere definisjon på sepsis, noe som gjør det enklere å finne ut hvilke pasienter som skal få større oppmerksomhet.

Sepsis er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, og ved forsinket eller mangelfull behandling kan det ha dødelig utfall.