HELSENORGE

Økt varsomhet ved sykehuset

Sykehuset Telemark opprettholder strenge smitteverntiltak, og ber ansatte om å være ekstra påpasselig i tiden som kommer. Bakgrunnen er utbruddet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo.

Det er avholdt direktørmøte i Helse Sør-Øst i dag, og det er bestemt at sykehusene skal ha mest mulig like regler for pasienter og ansatte. Strategien er å slå ned utbruddet i Nordre Follo, samt bremse eventuelle spredning andre steder på Østlandet.

For Sykehuset Telemark betyr det at

  • vi fraråder reiser til kommuner i Oslo-regionen. Dette gjelder følgende kommuner: Nordre Follo, Oslo, Ås, Nesodden, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Enebakk, Moss og Våler.

  • ansatte som har bijobb i de ti kommunen må avklare dette med nærmeste leder.

  • hvis ansatte har vært i Nordre Follo etter 14.01, skal de gå i karantene.

  • hvis ansatte har vært nærkontakt med noen som bor i Nordre Follo etter 14.01, skal de gå i karantene.

  • ansatte som har vært i noen av nabokommunene (se første kulepunkt) etter 14.01 skal ta kontakt med nærmeste leder. Dersom det vurderes som nødvendig at den ansatte kommer på jobb, skal vedkommende være påpasselig med å holde avstand og bruke munnbind. 

  • under screening av pasienter og besøkende skal vi stille spørsmål om de har vært i noen av de ti omtalte kommunene. 

  • når pasienter overflyttes fra et sykehus i Oslo-området, er det ekstra viktig at vi er påpasselige.

  • vi opprettholder adgangskontroll og begrenser besøk i størst mulig grad.

  • vi skal fortsatt passe på å holde avstand og begrense møtevirksomhet. Dette gjelder også i pauser.

  • vi forlenger tiltaket om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand.

Siden prøvene fra Nordre Follo er tatt for om lag to uker siden, er det stor risiko for at smitten kan ha spredt seg. Situasjonen kan derfor endre seg raskt, og det er viktig at alle holder seg oppdatert.