HELSENORGE

Oppdaget sjelden parasitt

En liten jente kom til barneavdelingen med feber og magesmerter. Da ingen av prøvene avdekket hva som feilte henne, søkte barnelege Yosef Abdulamir i andre kilder. Nye prøver bekreftet at jenta var angrepet av en sjelden og dødelig parasitt. Jenta ble frisk, takket være riktig diagnose og behandling.

Nylig ble denne pasienthistorien publisert i tidsskriftet Juniper Online Journal of Case studies.

Abdulamir som er overlege på barneavdelingen ved Sykehuset Telemark er førsteforfatter, mens kollega Randi Stornes og overlege Brit Nakstad ved Oslo universitetssykehus er medforfattere til artikkelen.

Abdulamir sier det var et teamarbeid blant leger og sykepleiere som førte til det positive resultatet, og ikke minst et godt samarbeid med andre fagmiljøer i Norge.

– Norge har god ekspertise på tropemedisin, sier Abdulamir. Han er opptatt hvilke sykdommer som kan komme til landet med stadig mer reising. 

Den lille jenta ble syk etter at hun hadde vært på ferie med familien i et land i Sør-Europa.
Der ble hun smittet av leishmania-parasitten. Den er utbredt i Afrika, i Midt-Østen, Mellom- og Sør-Amerika og deler av Europa. Hvert år tar den livet av mellom 20 og 30 000 mennesker.

Mens parasitten tidligere var begrenset til tropiske strøk, har den stadig oftere blitt påvist i ferieland som Frankrike, Spania og Italia. I enkelte områder kan så mye som 90 prosent av løshundene ha parasitten.

I Norge var leishmaniasis meldingspliktig mellom 1975 og 1994, og i denne tjueårsperioden ble det kun registrert fire tilfeller av sykdommen i Norge- og blant disse var det ingen barn.

I jentas tilfelle var det mye diskusjon blant legene da de vanlige prøvene ikke kunne avdekke hva sykdommen kom av. Abdulamir fikk full støtte da han ville ta utvidede prøver – noe som førte til den riktige diagnosen.  

– Jeg var bare så lettet da vi fant riktig diagnose, sier Abdulamir. Han er fullt innforstått med at man ikke kan ta alle prøver ukritisk på alle pasienter, men når de vanlige prøvene ikke gir svar på hva pasienten lider av, tror han det kan være klokt å tenke utenfor boksen og kontakte fagmiljøene. 
– Med dagens teknologi kan det gjøres enkelt digitalt – både i og utenfor Norges grenser, sier Yosef Abdulamir. Han ønsker å takke familien for at de fikk lov til å dele denne historien.​