HELSENORGE

Oppdaterte pakkeforløp ved psykisk helsevern og rusbehandling

Helsedirektoratet har oppdatert de tre første pakkeforløpene som ble tatt i bruk første januar 2019.

Behandlingstekster for våre nettsider blir oppdatert i tiden framover.
 

Illustrasjonsfoto: Samtale på en benk

De tre pakkeforløpene som er endret er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

- Arbeidet med pakkeforløpene er en stor utviklingsoppgave. Basert på gode innspill fra tjenesten, er teksten i de tre generelle pakkeforløpene oppdatert. Oppdateringene er synlige i de versjonene som nå ligger på helsedirektoratet.no. Det er gjort en rekke mindre språklige endringer. De er basert på innspill etter publiseringen i september og har vært grundig drøftet. Det er fortsatt noen ulikheter mellom pakkeforløpene. Dette skal ivareta viktige forskjeller mellom de tre fagområdene psykisk helsevern voksne, barn og -unge, samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling, heter det fra Helsedirektoratet.

Oppdaterte kodeveiledere

Tre nye pakkeforløp startet 15. februar 2019:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Her er det gjort oppdateringer i kodeveilederne og endringer i «start psykose». Helsedirektoratet har gjort oppmerksom på at for pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser vil koden «Start psykose» (start på symptomer på psykose) utgå fra registreringskravet, da den ikke lar seg registrere i fortid i de fleste EPJ-system. Helsedirektoratet arbeider for å ta denne koden ut, men det kan se ut til at den ikke kan tas ut før neste revisjon, da med gyldighet fra januar 2020.

Det foreligger også oppdaterte kodeveiledere for pakkeforløpene som startet første januar og disse er sendt alle våre helseforetak og sykehus.

Helse Sør-Øst RHF minner om

Det pågår fortsatt viktig implementeringsarbeidet i alle helseforetak og sykehus, i tett samarbeid med brukere, kommuner, bydeler og øvrige samarbeidsparter. Samarbeid om innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid som vil pågå i hele 2019.

Pakkeforløpene på våre nettsider

Etterhvert som behandlingstekstene blir utviklet og godkjent, blir de publisert på våre nettsider.

I tilknytning til behandlingstekstene finner du også informasjon om våre forløpskoordinatorer. 

Per i dag har vi publisert behandlingstekster på følgende forløp

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne:

Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge:

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) :

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge:

Spiseforstyrrelser hos barn og unge - pakkeforløp