HELSENORGE

Oppdaterte rutiner for ansatte som har vært i utlandet

De siste ukene har det blitt økt smitte i Norge, og de fleste som har fått påvist smitte har vært i utlandet. For å redusere risikoen for smitte ved sykehuset er retningslinjene for ansatte som har vært i utlandet oppdatert.

Testing av korona

Ansatte som har vært i utlandet de siste 10 dagene før de begynner på jobb, skal melde fra til leder om hvor de har vært.

Ansatte som har vært i «røde» land og regioner de siste 10 dagene før de begynner på jobb, skal i karantene.

Ansatte som har vært i «grønne» land og regioner de siste 10 dagene før de begynner på jobb:

  • Ansatte med pasientnært arbeid må teste seg. Disse skal heller ikke begynne å jobbe før de har bekreftet negativt prøvesvar.
  • For ansatte som ikke har pasientnært arbeid kan arbeidsgiver vurdere behov for test.

Dersom arbeidsgiver vurderer at ansatte må gå på jobb i påvente av testsvar, skal det alltid brukes munnbind.