HELSENORGE

Oppdaterte rutiner for pasienter og besøkende til sykehuset

Med bakgrunn i økende reisevirksomhet og økt smitte i Norge er rutinene for kontroll av hvem som kommer til sykehuset, oppdatert. Både pasienter og besøkende blir spurt om reisevirksomhet før de kommer inn på sykehuset.

Anne Augestad Larsen

– Vi ønsker ikke at pasienter skal oppleve å møte opp på sykehuset og risikere å måtte reise hjem med uforrettet sak, sier Anne Augestad Larsen.

Pasienter med timeavtale som de siste 10 dager har vært i land utenom Norge, oppfordres derfor til å ta kontakt med sykehuset før timeavtalen. Da kan vi vurdere om de skal møte som planlagt eller få ny time på et senere tidspunkt.

Alle pasienter som har vært på reise de siste 10 dager og kommer til timeavtale, får utdelt munnbind ved ankomst til sykehuset.

Besøkende som har vært i land utenom Norge, kan ikke besøke pasienter før det har gått ti dager etter hjemkomst. Dette gjelder personer som har vært i både «grønne» og «røde» land.

Hvis pårørende ønsker å besøke alvorlig syke pasienter eller barn, kan det gjøres unntak, men da skal det avklares med avdelingen på forhånd.

Det er fortsatt begrensninger for besøk ved sykehuset, men vi ønsker å legge til rette så langt det er mulig. Besøk må avklares med avdelingen i forkant, og besøkende skal informeres om gjeldende rutiner.

Vi anbefaler familie og venner å bruke elektroniske kontaktformer i stedet for fysisk oppmøte.

Se for øvrig oppdatert informasjon om koronasituasjonen på våre nettsider.