HELSENORGE

Oppfordrer til minst mulig besøk til pasienter på sykehuset

Ansatte opplever situasjonen med besøkende ved sengepostene som vanskelig å håndtere etter at de strenge besøksrestriksjonene ble lettet på. 

Klinikksjef Per Urdahl ved Medisinsk klinikk
Klinikksjef Per Urdahl ved Medisinsk klinikk

─ Pandemien pågår fortsatt. I øyeblikket er sengepostene på sykehuset svært fulle og smittesituasjonen gjør pleie av pasientene svært utfordrende både i stell og med tid avsatt til hver enkelt.
I tillegg er det minst like stor andel sykdom blant leger og pleiepersonell som det er ute i befolkningen og dette gjør arbeidet på sengepostene særdeles utfordrende, sier klinikksjef Per Urdahl ved Medisinsk klinikk​.

Det er fortsatt påbud om å bruke munnbind både for pasienter, pårørende og ansatte.

Pårørende med kjent pågående smitte eller med feber og eller luftveissymptomer skal ikke på besøk til pasienter dersom det ikke er helt spesielle grunner til det.

 Besøk til alvorlig syke pasienter ordner vi greit når vi kan avtale møtetid og tiltak på forhånd. Ta kontakt med avdelingen.
Liggetid på sykehus i dag er for de fleste faktisk bare vel to døgn, og vi ber alle om å avstå fra besøk i et så kort tidsrom, sier klinikksjefen.

Vi antar at denne situasjonen vil vare i de kommende to ukene. ​