Helsenorge

Oppretter tilbud til pårørende

Sykehuset Telemark tilbyr ekstra støtte til pårørende av innlagte pasienter med covid-19. – De pårørende har det ekstra vanskelig når de ikke får vært tilstede hos den syke, og det er derfor viktig at de får best mulig støtte, sier fagdirektør Halfrid Waage.

Pårørende til pasienter på intensivavdelingen får informasjon om medisinsk tilstand og utvikling, men de kan også ha behov for annen støtte.

Sykehuset oppretter derfor et tilbud om støttesamtaler til pårørende av innlagte pasienter. Tilbudet blir formidlet av intensivavdelingen, og fagpersoner med spesiell kompetanse på støttesamtaler vil bistå.