Organdonasjon kan redde mange liv

Det har blitt færre organdonorer i Norge. Ansatte ved sykehusene blir derfor oppfordret til å skaffe flere donorer. – En donor kan i beste fall redde fem-seks menneskers liv, sier donoransvarlig ved Sykehuset Telemark, Kristin Hauss.

I fjor var det meldt inn 251 donorer ved utgangen av september. I år har tallet sunket til 224. Samtidig er det 451 personer som venter på å få ett eller flere organer.

Overlege Kristin Hauss mener at leger og sykepleiere bør ta opp spørsmålet om donasjon med pårørende.
– Det viktigste våre ansatte kan gjøre er å tenke at organdonasjon kan være en mulighet når de har en pasient med store hodeskader, alvorlige hjerneblødninger eller andre tilstander som betyr at hjernen er uhelbredelig ødelagt, sier Hauss.

Hun er opptatt av at spørsmålet må stilles på en respektfull og forsiktig måte, og at pårørende må forsøke å finne ut hva pasienten selv ville ha ønsket.
– Dette er noe vi på intensiven har mye erfaring med fordi det er naturlig på en avdeling som vår, sier Hauss. Hun forteller at seksjonen regelmessig sender leger og sykepleiere på kurs der de lærer hvordan de kan gå mest mulig skånsomt fram overfor pårørende.

– Det avgjørende er å ha fokus på hvor viktig organdonasjon kan være. En person som avgir flere organer kan i beste fall redde fem-seks menneskers liv, sier Kristin Hauss. Som organansvarlig for Sykehuset Telemark håper hun at enda flere tør å ta initiativ til å snakke med pårørende om organdonasjon.