Over halvparten får hjemme- eller nærdialyse

Det er et nasjonalt mål at 30 prosent av dialysepasientene skal få dialyse hjemme. I Telemark er det 54 prosent av pasientene som får dialyse hjemme eller i nærheten av der de bor.
 

– Vår strategi har vært at vi ønsker å gi flest mulig av pasientene behandling hjemme eller så nær hjemstedet som mulig, sier seksjonsleder Rita Raastad. Hun viser til at det i dag er dialysetilbud i Kragerø, Rjukan, Åmot og på Notodden, noe som gjør at mange pasienter slipper den lange og slitsomme turen til dialyseavdelingen i Skien flere ganger i uka.

Etter åpningen av det nye dialysetilbudet i Åmot, er det nå 21 pasienter som får den tidkrevende behandlingen i nærheten av eget bosted. Dialysetilbudet i Telemark er et eksempel på en tjeneste som har blitt mer desentralisert de siste årene.

– Det har vært en sterk økning av pasienter som ønsker hjemmedialyse. Pasienter som velger dialyse hjemme føler seg friskere, og de får større frihet og kontroll i eget liv, sier sykepleier Mette Ellingsen.
Pasientene slipper å være på en dialyseavdeling mange timer flere dager i uka og de slipper reisetid til og fra sykehuset. – Mange synes dessuten det er hyggeligere å utføre dialysen i eget hjem enn på et sykehus, sier Ellingsen.

Ved den siste nasjonale målingen var Sykehuset Telemark på femteplass når det gjelder pasienter som får hjemmedialyse.