HELSENORGE

På topp i Norge – vil bli enda bedre på slag

Sykehuset Telemark ligger helt i toppen på flere områder i behandling av hjerneslag. Det viser den siste årsrapporten til Norsk hjerneslagregister. – Det er vi glade for, men målet er å bli enda bedre, sier seksjonsleder Kristin Abrahamsen Småge.

– Vi er helt på topp i forhold til andel pasienter som får trombolyse- altså blodpropp-oppløsende behandling innen 40 minutter. Når det gjelder andel pasienter som er selvhjulpne tre måneder etter hjerneslaget ligger vi på andreplass i landet. Det er blant annet et resultat av godt tverrfaglig samarbeid, sier Småge. 

– Dette er kjempegode resultater, og her vil jeg berømme våre ansatte.  De har gjort en kjempegod jobb over mange år. Men vi kan ikke hvile på gode resultater. Vi må kontinuerlig jobbe for å bli bedre, sier Småge.

– Vi må bli bedre til å registrere slagpasientene inn i hjerneslagregisteret. Det er svært arbeidskrevende fordi alt må registreres manuelt. 

Fagutviklingssykepleier Heidi Grasmyr Nenseth er ikke overrasket over de gode resultatene. 
– Vi har arbeidet systematisk for å bli bedre gjennom mange år. De ansatte har gode rutiner, og da kommer de gode resultatene, sier fagutviklingssykepleieren.