Pasientene skryter av maten

86 prosent av pasientene ved Sykehuset Telemark er fornøyde med maten. – Dette er et hyggelig tall og fortjent ros til kokkene, ernæringsfysiologene og lederne våre, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 

I brukerundersøkelsen til sykehuset svarer 63 prosent av pasientene at de «i stor grad» er fornøyd med maten, mens 13 prosent svarer «i noen grad».
– Vi er opptatt av god mat, og ernæring er et satsingsområdet ved sykehuset, derfor er det gledelig å se at det er så mange som er fornøyde, sier Skjemstad. Hun forteller at det mange som også nevner maten når de fremhever positive opplevelser etter behandling ved Sykehuset Telemark.

– Vi har mange pasienter, og pasientene har ulik bakgrunn og ulike matvaner, derfor er det krevende å tilfredsstille alles behov. Men vi strekker oss så langt vi kan, og vi ønsker å yte god service og ernæringsbehandling, sier Skjemstad. Hun sier at sykehuset jobber svært bevisst med mat og ernæring, og hun mener at tilbudet har blitt enda bedre det siste året.
– Målet er at pasientene skal få tilrettelagt maten etter eget behov, sier Skjemstad.