Pasientene våre er svært fornøyde

94 prosent av pasientene er godt fornøyde med måten de ble tatt imot ved Sykehuset Telemark. – Dette er svært hyggelige resultater, og det er godt å få bekreftet at de aller fleste pasientene er fornøyde med sykehuset, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Resultatene er hentet fra brukerundersøkelsen ved Sykehuset Telemark. Den ble lansert i mars, og nå foreligger de første resultatene. 81 prosent av pasientene svarer at de «i stor grad» ble tatt godt imot ved Sykehuset Telemark, mens 13 prosent svarer «i noen grad».

– Selv om de fleste er svært fornøyde, er det også viktig å lytte til dem som ikke har en like god opplevelse. Det er alltid ting vi kan bli bedre på, og brukerundersøkelsen hjelper oss til å se forbedringsområder, sier Rønning.
I undersøkelsen svarer 87 pasientene av pasientene at de følte seg tatt på alvor, mens 8 prosent følte at de ikke ble tatt på alvor.

– Dette er et resultat vi må se nærmere på. Når noen pasienter føler at de ikke blir tatt på alvor, må vi finne ut av det, sier Rønning. Han tror et slikt svar kan ha flere årsaker.
– Det kan handle om mangelfull kommunikasjon, service og tilstedeværelse, eller rett og slett forventninger som ikke blir innfridd.

Tom Helge Rønning setter pris på at brukerne av sykehuset kommer ros, ris og tilbakemeldinger, og han oppfordrer derfor flere til å si sin mening etter at de har vært på sykehuset.
– Brukerundersøkelsen gir pasientene muligheten til å påvirke sykehuset, og de som svarer og kommer med utdypende kommentarer skal vite at vi tar svarene seriøst, sier sykehusdirektøren.