Helsenorge

Påvist smitte hos tre ansatte ved samme seksjon

De siste ukene er det ni ansatte ved Sykehuset Telemark som har fått påvist koronasmitte. Tre av dem jobber på sengeposten for infeksjon.

Det første smittetilfellet blant de tre ansatte ble oppdaget tidlig i forrige uke. Det ble foretatt smittesporing blant kollegaer og pasienter.

Den ansatte har hatt kontakt med én pasient med påvist covid-19, men smittevernrutiner er fulgt og vi har ikke holdepunkter for å slå fast at den ansatte er smittet av pasienten.

I løpet av uka har ytterligere to ansatte fått påvist smitte, mens fire ansatte med symptomer har testet negativt.

Ansatte og pasienter på sengeposten er orientert om situasjonen.
For sikkerhets skyld er det foretatt nedvasking av hele sengeposten.

Ansatte som får påvist smitte blir satt i isolasjon, og smittesporing blir også gjennomført av de ansattes bostedskommuner.