HELSENORGE

Penger til utbygging ved Sykehuset Telemark

I forslag til statsbudsjett er det satt av penger til utbygging av det somatiske tilbudet i Skien. Dette betyr strålesenter for Telemark og Vestfold, bygging av nytt sengebygg og et utvidet akuttsenter. 

Per Engstrand, Anne Augetsad Larsen, Kjersti Skipar, Tina Thorsen og Ingvild Bilberg

​​– Det er vi er ett skritt nærmere, sier prosjektleder for kreftsenteret, Per Engstrand.
Han sier at dette betyr mye for pasientene i Vestfold og Telemark. 
– Det betyr blant annet kortere reisevei for pasienter som har behov for stråleterapi, sier Engstrand.

Det planlegges byggestart i begynnelsen av 2023, og fra januar 2025 får pasientene tilbud om strålebehandling i Skien.

Strålesenteret vil bety mye for fagmiljøet ved sykehuset.
– Det er veldig bra vi nå kan komme i gang med prosjekteringen av et strålesenter, sier avdelingsleder ved Avdeling for kreft, palliasjon og blodsykdommer, Anne Augestad Larsen. Hun er opptatt av at kvaliteten skal være minst like god som ved Oslo universitetssykehus.
- Vi har etablert et godt samarbeid med fagmiljøene i Vestfold og Oslo for å ivareta god kvalitet, fortsetter hun
 
– Vi har en dedikert prosjektgruppe som består av erfarne fagfolk, deriblant onkolog, medisinsk fysiker og stråleterapeut. Vi har en ambisjon om at vi skal få et fullverdig og moderne kreftsenter i Telemark. Det skal sikre pasienten den beste behandlingen, samtidig som det legger til rette for forskning og utvikling, sier Augestad Larsen.
 
Byggeforberedelsene er allerede godt i gang. Prøvepeler er slått ned for å undersøke grunnen under det kommende strålesenteret, og resultatene viser at det er trygt å sette opp bygget mellom sykehuskapellet og Moflata-bygningen.
 
Det nye kreftsenteret blir et bygg på 3700 kvadratmeter, fordelt på nybygg og ombygging i Moflata-bygningen og det gamle vaskeriet.
               
Sykehuset tilbyr i dag utredning og oppfølging av pasienter med kreft. Behandlingen som gis lokalt er kreftkirurgi og medikamentell kreftbehandling. – Når sykehuset også kan tilby stråleterapi, vil vi ha et komplett behandlingstilbud til de fleste pasientgrupper, sier Per Engstrand.