HELSENORGE

Prosjekt gir raskere start på kreftbehandling

Nå kan kreftpasienter komme raskere i gang med cellegiftkuren. Veneporten de trenger for å få cellegift, kan fjernes raskere når kreftbehandlingen er ferdig. Et forbedringsprosjekt har ført til at det kan opereres flere veneporter.

Bare tre måneder etter oppstart, er det landet med et positivt resultat for kreftpasientene. Kapasiteten for å operere inn en veneport har allerede økt betydelig. Pasientene er veldig  fornøyd med å bli operert raskerer dagirurgisk  i Porsgrunn.​Det er nødvendig for å komme i gang med cellegiftbehandling så raskt som mulig, .
Nå går det også  raskere å få operert ut veneporten etter endt kreftbehandling, slik at pasienten slipper unødvendig oppfølging av veneporten.
Resultatene tyder på at prosjektet blir vellykket. På første operasjonsdag i Porsgrunn 1. november klarte teamet fire veneportoperasjoner, og de kan muligens få til fem. Tidligere har det vært kapasitet til to slike operasjoner i Skien. I tillegg har de klart å ta noen flere innimellom andre operasjoner.
–Pasientene er veldig takknemlige for at de kan få time for operasjon mye tidligere nå. Dette opplegget er veldig bra for kreftpasientene, sier sykepleier Kristine Roholt ved poliklinikken for kreft/palliasjon og blodsykdommer.
Veneport-prosjektet handler om at noen kreftpasienter har behov for å få operert inn en veneport for å kunne komme i gang med cellegiftkuren. Veneporten gjør det enkelt og trygt å få overført cellegift. Men liten kapasitet for slike operasjoner, har ført til for lang ventetid for å komme i gang med cellegiftkurer. Det har også vært ventetid for å få fjernet veneporten etter at cellegiftbehandlingen er ferdig. Pasientene ønsker naturlig nok å bli kvitt alt som minner om kreftbehandling raskt når de først er ferdig med kuren.
Det er deltakere fra Akutt-og beredskapsklinikken, Kirugisk klinikk og Medisinsk klinikk som har samarbeidet for å til disse resultatene. Prosjektleder Stig Kolle og leder for operasjonsplanlegging Charlotte Nilsen berømmer samarbeidet og kunnskapsdelingen på tvers. Det startet for alvor i august og allerede 1. november ble det operert veneporter dagkirurgisk i Porsgrunn. De klarte å gjennomføre fire operasjoner med god flyt og godt samarbeid. 
 –Vi har bare hatt en operasjonsdag foreløpig. Men så langt ser det bra ut. Dette opplegget er mye bedre fordi det gir kortere ventetid og er mer forutsigbart for pasientene. Det blir også mindre venting og enklere logistikk for pasientene som får utført en dagoperasjon i Porsgrunn. Det sier seksjonsoverlege og prosjektleder Stig Kolle.