Raskere behandling ved sepsis

Pasienter med sepsis får mye raskere behandling enn tidligere. I snitt tar det nå 15 minutter før innlagte pasienter med sepsis får antibiotika. – Dette er en meget god utvikling, sier overlege Hilde Skudal.
 

I et halvt år har Sykehuset Telemark hatt et prosjekt som skal bedre behandlingen av pasienter med mistanke om sepsis (blodforgiftning)som oppstår når de er inneliggende på sykehuset. Det er infeksjonsmedisinsk avdeling som leder dette arbeidet.

– Det er mål at pasienter med sepsis skal få antibiotika innen én time, og våre pasienter får vurdert om de skal ha antibiotika med et snitt på 15 minutter, sier Hilde Skudal. Hun forteller at de fleste avgjørelser om antibiotika blir tatt på telefon etter at pasienten er innlagt. Dersom det er behov for legetilsyn, tar det i snitt 25 minutter fra det er mistanke om sepsis til pasienten får tilsyn. – Her hadde vi 30 minutter som mål, så det er også bra, sier Skudal.

Hun mener at prosjektet ved sykehuset har skapt økt bevissthet rundt risikoen for sepsis. – Det er motiverende å se at systematisk jobbing ved flere avdelinger gir så gode resultater, og det er gledelig å se at behandlingen har blitt mye bedre for denne pasientgruppen, sier Skudal.

Å avdekke og behandle sepsis er særdeles viktig fordi dødeligheten er høy. I Norge dør hver femte pasient som får sepsis, men flere vil overleve dersom de får behandling tidligere.