Roboten fjerner koronavirus

Renholderne ved Sykehuset Telemark får god hjelp av en robot når de skal fjerne mulig smitte. Roboten bruker UV-stråling når den rengjør områder for blant annet koronavirus.

Roboten bruker mellom ti og femten minutter når den skal fjerne koronavirus og annen smitte på et pasientrom.
– Den er både raskere og mindre arbeidskrevende enn den andre smittesaneringsroboten vår. Det er spesielt viktig i dagens koronasituasjon, sier seksjonsleder for renholderne, Camilla Solbakken.

Etter et virusutbruddet, skaffet Sykehuset Telemark seg en ny robot. Den bruker gass for å sanere både ambulanser og pasientrom for ulike typer smitte. Den har vært svært nyttig de siste ukene. Dette gjør at Sykehuset Telemark er godt rustet til å fjerne mulig smitte.

Roboten er stasjonert på infeksjonsseksjonen i Skien, men den brukes også av andre avdelinger med behov for rask og effektiv smittesanering.

Roboten bruker UV-stråler for å fjerne smitte, og den styres via et nettbrett fra utsiden av sengerommet. Når roboten har gjort jobben sin, sjekker renholderne at all smitte er fjernet med et avansert måleapparat.

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside