Roboten fjerner koronavirus

Renholderne ved Sykehuset Telemark får god hjelp av en robot når de skal fjerne mulig smitte. Roboten bruker UV-stråling når den rengjør områder for blant annet koronavirus.
 

Roboten bruker mellom ti og femten minutter når den skal fjerne koronavirus og annen smitte på et pasientrom.
– Den er både raskere og mindre arbeidskrevende enn den andre smittesaneringsroboten vår. Det er spesielt viktig i dagens koronasituasjon, sier seksjonsleder for renholderne, Camilla Solbakken.

Etter et virusutbruddet, skaffet Sykehuset Telemark seg en ny robot. Den bruker gass for å sanere både ambulanser og pasientrom for ulike typer smitte. Den har vært svært nyttig de siste ukene. Dette gjør at Sykehuset Telemark er godt rustet til å fjerne mulig smitte.

Roboten er stasjonert på infeksjonsseksjonen i Skien, men den brukes også av andre avdelinger med behov for rask og effektiv smittesanering.

Roboten bruker UV-stråler for å fjerne smitte, og den styres via et nettbrett fra utsiden av sengerommet. Når roboten har gjort jobben sin, sjekker renholderne at all smitte er fjernet med et avansert måleapparat.