HELSENORGE

Ruster opp Notodden sykehus

Notodden sykehus skal bygge en overvåkingsenhet sammen med akuttmottaket i første etasje. Det er klart etter at Helse Sør-Øst bevilger 12 millioner kroner til prosjektet. – Dette styrker akuttberedskapen og behandlingen på Notodden, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

I et ekstraordinært styremøte i går ble det bevilget midler til fem prosjekter for oppgradering av sykehus i Helse Sør-Øst. Ett av prosjektene er å samle overvåkingsenheten (FOVA) og akuttmottaket på Notodden sykehus.

– Dette blir et betydelig løft for Notodden sykehus, og bevilgningen viser at Helse Sør-Øst ønsker å videreutvikle sykehuset på Notodden, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Han mener at pasientbehandlingen vil bli enda bedre når overvåkingsenheten og akuttmottaket blir samlokalisert i første etasje.

– Det var riktig å flytte akuttmottaket til første etasje i 2018, men det blir enda bedre når vi får overvåkingen i samme etasje. Det sikrer kvaliteten på behandlingen av de sykeste, og det bedrer også arbeidsforholdene for de ansatte, sier Rønning.

Han mener Notodden sykehus skal ha en viktig rolle som akuttsykehus i Telemark i årene som kommer og er glad for at prosjektet blir prioritert i sterk konkurranse med andre gode prosjekter.
– Vi vet at Helse Sør-Øst er fornøyd med driften vår på Notodden, og dette viser at HSØ ønsker å videreutvikle sykehuset, sier Rønning.

Disse prosjektene har fått ekstraordinære midler av Helse Sør-Øst

  • Sørlandet sykehus HF, utskiftning av avløpsnett og ventilasjonsanlegg i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand
  • Sykehuset Østfold HF, Fredrikstadklinikken
  • Vestre Viken HF, oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus
  • Sykehuset Telemark HF, ombygging av akuttmottak/felles overvåkingsenhet Notodden
  • Sykehuset Innlandet HF, vedlikeholdsprosjekter og byggnær IKT ved Lillehammer, Reinsvoll, Hamar og Elverum
     

I tillegg til 12 millioner kroner til Notodden sykehus, har Sykehuset Telemark fått 3,8 millioner kroner til andre ombyggingstiltak.