HELSENORGE

Samarbeider om hjertesvikt-poliklinikk i Åmot

Vinje kommune og Notodden sykehus samarbeider om kontroller ved en ny hjertesviktpoliklinikk. Den åpnet torsdag 18. november.Håpet er at flest mulig hjertesviktpasienter slipper reisevei til Notodden når de får tilbud om kontroll ved Helsesenteret i Åmot.

–Målet med dette prosjektet er å få ned reisetid for pasientene og skape attraktive arbeidsplassar i distriktet​, sier prosjektleder Kari Gro Espeland. Hun er samhandlingskoordinator for Sykehuset Telemark og de seks Vest-Telemarkskommunene. Prosjektet har resultert i at en kardiologisk sykepleier nå får en 20 prosent stilling for å sikre et tilbud om   å få tatt en del hjertesviktkontroller ved Helsesenteret i Åmot.
– Kontrollene som utføres på hjertepoliklinikken i Åmot vil følge de samme prosedyrene som Notodden sykehus følger, understreker Kari Gro Espeland.
Grunnstammen i den nye hjertesviktpoliklinikken, blir tre kardiologiske sykepleiere: To sykepleiere har ansvar for tilbudet på Notodden sykehus. 

Men det er kardiologisk sykepleier Ragni Tvitekkja som skal sikre at poliklinikken holder åpent en dag i uka i Åmot. Der skal de følge opp pasienter som må til hyppige kontroller mens de trappes opp på de hjertemedisinene de trenger etter en hjertesvikt.
– Etter en hjertesvikt, må pasientene   trappes opp og tilpasses på hjertemedisiner. Det krever at de må inn til hyppige kontroller for å se hvordan de reagerer på medisinene, og tilpasse doseringen.  Noen klarer seg med noen få kontroller, mens enkelte kan ha behov for opptil 10-15 kontroller det første halvåret. 
Det viktigste med dette prosjektet er at det blir god kvalitet på tilbudet og kortere reiseavstand for pasientene, sier kardiologisk overlege ved Notodden sykehus, Terje Hegard. Ut fra folketallet anslår han at det kan være mellom 40 og 60 hjertesviktpasienter i Vinje kommune.  
En stor metaanalyse viser at hjertesviktpoliklinikk gir økt overlevelse. Nasjonale tall viser at bare 18 prosent har tilgang til et slikt tilbud:

–Derfor er det positivt at Vinje kommune nå får en hjertesviktpoliklinikk. Kapasiteten på hjertepoliklinikksida må økes når vi vet at etterspørselen etter det tilbudet vil øke fram mot 2060, sier Terje Hegard.

​Vinje kommune finansierer den kardiologiske sykepleierens innsats. Også kommunens fastleger vil spille en viktig rolle på dette området. Notodden sykehus bidrar med kompetanseoverføring.