HELSENORGE

Satser mer på forebygging av selvmord

Sykehuset Telemark skal satse mer på selvmordsforebygging. Fire ganger i året skal vi sjekke om rutiner for å forebygge selvmord blir fulgt opp – og dette gjelder også i den somatiske delen av sykehuset.Årlig dør mer enn 600 mennesker i selvmord i Norge. Tallet har vært stabilt høyt over mange år, og Telemark ligger over gjennomsnittet. 

– Det er behov for økt forebyggende innsats også ved Sykehuset Telemark, sier psykologspesialist Lars Erik Eide Johansen. Han viser til at regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord løfter frem somatiske avdelinger som en viktig forebyggende arena. De skal ha selvmordsforebyggende kompetanse. Pasienter som legges inn og behandles for somatiske tilstander som kan relateres til selvmordsforsøk, skal vurderes for selvmordsrisiko av helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse.

– God selvmordsforebygging handler om godt samarbeid innad i sykehuset, og mellom sykehuset og kommunene. For å forebygge selvmord er det svært viktig at hele sykehuset tenker forebygging, sier Johansen. Han har jobbet som rådgiver for selvmordsforebyggende arbeid ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling siden august 2020.

I høst bestemte Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling at de fire ganger i året skal sjekke om de følger opp de rutinene som er innført. Det samme skal de gjøre i somatikken.
– Psykiatrien har kompetanse på selvmordsforebygging. Derfor er det fint at vi kan samarbeide om å ha fokus på dette også i somatikken, sier kvalitetsrådgiver Heidi Knarrum. 
–  Kommer det inn en pasient som med vilje har forsøkt å skade seg selv, eller begå selvmord, skal det følges opp med ulike tiltak for å unngå at pasienten gjør det samme igjen, sier Knarrum.