HELSENORGE

Satser på mer kveldsbehandling

Sykehuset Telemark har fått om lag to millioner kroner for å kunne behandle flere pasienter om kvelden. Målet er å redusere ventetidene for øre-nese-hals-pasienter.

Det er Helse Sør-Øst som har bevilget de ekstra midlene, og pengene skal i stor grad brukes til å oppgradere en gammel og ubrukt operasjonsstue. 

– Vi gleder oss til å ta fatt på jobben med å oppgradere operasjonsstuen, slik at den blir mer funksjonell. Da kan den brukes til å ta imot enda flere pasienter, sier seksjonsleder Ann Iserid Vik-Johansen.

Plastikkirurgi vil også styrke tilbudet framover.  –  Vi er selvfølgelig fornøyd med ekstra midler fra Helse Sør-Øst, sier seksjonsleder Tammy Fiabema. Pengene skal gå til å øke polikliniske konsultasjoner og operasjoner på områder vi har lang ventetid. Dette gjelder blant annet postbariatri (fjerning av overflødig hud etter fedmeoperasjon eller slanking), håndkirurgi, brystreduksjon og øvre øyelokksoperasjoner.
Midlene vil bidra til vesentlig reduksjon av ventelisten på disse fagområdene, sier Fiabema.

Samlet har Sykehuset Telemark fått 8,7 millioner i ekstra midler fra Helse Sør-Øst for å redusere ventetider og øke aktiviteten.