HELSENORGE

Seksjon for rehabilitering, Nordagutu - godkjent av Aktiv mot kreft

Seksjonen har fått klarsignal til å starte egen satsing med et treningstilbud for kreftpasienter. Nordagutu vil allerede i mai 2022 åpne sin egen satellitt til dagens tilbud, Pusterommet, som drives på Sykehuset Telemark i Skien.
Fra venstre: Seksjonsleder Marte Sletten Parkstad, Marthe Beate Nilsen , Anngelica Terese Gjærum, Ingebjørg K. Svalebjørg

For kort tid siden markerte Pusterommet ved Sykehuset Telemark i Skien sitt ti-årsjubileum. Nå tyder alt på at også kreftpasienter i øvre Telemark etter hvert vil få sitt eget treningstilbud på Nordagutu. 

─ Vi håper å kunne åpne vår satelitt av Pusterommet i mai 2022, sier en fornøyd seksjonsleder Marte Sletten Parkstad.

─ Dette blir et godt tilbud for kreftpasientene i øvre deler av Telemark. Mange vil slippe å reise til Skien for å få trene under veiledning. Mye ligger godt til rette for at pasientene vil kunne øke pulsen og pusten omringet av vakker natur, men også for å kunne tilby et pusterom fra en vanskelig hverdag. Vi har veldig flotte fasiliteter for å kunne tilby tilpasset trening, en møteplass og sosial arena. To av behandlerne er utdannet AKTIV-instruktør, og har spesial kompetanse i å trene mennesker som har vært igjennom kreftbehandling sier Marte Sletten Parkstad.

Tilbudet på Nordagutu vil gjenspeile modellen som kollegene ved Pusterommet i Skien driver. I følge Aktiv mot kreft er: "Pusterommet et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Der kan man få veiledning og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, før, under og i en begrenset periode etter kreftbehandling. Pusterommet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, ​både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom".

Pusterommet i Skien har i dag 40 kvinner og 12 menn som får tilbud om å trene fra en til to ganger pr. uke. På Nordagutu regner de med å starte opp med 16 til 24 pasienter. 

Nordagutu vil også tilby trening som veiledes av behandlere som har en videreutdanning i AKTIV-instruktør gjennom Norges Idrettshøyskole, i samarbeid med Aktiv mot kreft og Oslo Universitetssykehus. 
Det betyr kompetanse til å kunne gi kvalifiserte råd, og veilede hver enkelt pasient om trening, naturligvis innenfor de begrensningene som kreftsykdommen og dagsformen setter. 

Forskning slår fast at det er veldig positivt for kreftpasienter å trene, både mens de får behandling- og etter at behandlingen er avsluttet. Forskningen viser også at kreftpasienter som trente tålte behandlingen bedre, med færre negative bivirkninger. Samtidig opplevde disse pasientene også andre positive effekter av treningen.​​​​