HELSENORGE

Si din mening

Nå blir det enklere for pasientene å si sin mening om Sykehuset Telemark. Sykehuset lanserer en ny brukerundersøkelse og oppfordrer alle pasienter til å gi tilbakemelding etter behandling. – Vi skal bruke svarene til å forbedre tilbudet vårt, sier fagdirektør Halfrid Waage.

Si din mening

Brukerundersøkelsen ligger lett tilgjengelig på sykehusets nettsider, og den inneholder 13 spørsmål. I tillegg har den et kommentarfelt hvor pasientene kan utdype sine meninger. Svarene vil bli behandlet konfidensielt av oss, og sykehuset vil ikke få vite hvem som svarer.

– Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger fra pasientene. De opplever og ser ting som vi kanskje ikke ser, og da er vi avhengig av innspill for å bli bedre, sier Waage.

Hun forteller at sykehuset ofte får brev, e-poster og meldinger fra pasienter og pårørende, og at disse bli tatt seriøst. – Det finnes mange gode eksempler på at tilbudet vårt har blitt bedre etter tilbakemeldinger fra brukerne våre, sier fagdirektøren.

Halfrid Waage hilser den digitale undersøkelsen velkommen, fordi det blir enda lettere for pasientene å si sin mening. – Vi skal være pasientens helsetjeneste, og da skal vi selvsagt ta pasientenes meninger og erfaringer på alvor, sier Waage.

Den nye undersøkelsen kan besvares av alle pasienter, enten de har vært på sykehuset for en liten undersøkelse eller vært innlagt i flere dager. Den gjelder for både psykisk helsevern og somatikk, og den omhandler alle sykehusene i Telemark.