HELSENORGE

Sikrer lindrende tilbud til døende

Siden høsten 2013 har nesten 400 kreftpasienter i Telemark fått lindrende behandling i eget hjem. Tilbudet til ambulant palliativt team har fungert så godt at det nå har blitt et permanent tilbud.

Ambulant palliativt team finansieres av Sykehuset Telemark sammen med 17 kommuner.
– Dette er samhandling i praksis. Vi opplever at pasientene er svært takknemlige over at vi kommer hjem til dem for å gi god smertelindring, sier overlege Ronny Dalene og sykepleier Torunn Haugstøl.

De siste fire årene har de reist rundt i Telemark for å legge til rette slik at uhelbredelige kreftpasienter kan få dø hjemme hos seg selv.
– Dette hadde ikke vært mulig uten det tette samarbeidet med fastleger, kontaktsykepleiere og hjemmetjenesten i kommunene. Det er de som kjenner pasientene best og som følger dem opp i hverdagen, understreker Ronny Dalene og Torunn Haugstøl.

Siden oppstarten i 2013 har Dalene og Haugstøl vært på 933 hjemmebesøk og 154 sykehjemsbesøk sammen med fastleger, tilsynsleger og ansatte fra hjemmesykepleien.
– Erfaringene våre viser at det er viktig å få henvist pasienter i en tidlig fase av sykdommen. Kommer vi inn når pasienten opplever det utrygt hjemme, blir det vanskeligere å skape trygghet for at pasienten kan få god palliativ behandling hjemme, understreker Ronny Dalene.

Torsdag 15. juni deltar Dalene og Haugstøl på et stort kreftseminar ved Sykehuset Telemark. Der skal de dele sine erfaringer fra fire år med ambulant palliativt team.

På seminar skal også overlege Ørnulf Paulsen fortelle om sin forskning knyttet til smertebehandling og medikamentbruk.

Dessuten kommer professorene Nina Aass og Jon Håvard Loge. Aass er professor i palliativ medisin og seksjonsleder for lindrende behandling ved Oslo universitetssykehus. Loge er leder for Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling i Helse Sør-Øst.