Skal delta i forskning på koronabehandling

I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

Koronasyke pasienter som blir lagt inn på sykehus får støttende behandling som oksygen, pustehjelp og medisiner mot eventuelle følgetilstander.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har derfor satt i gang en stor internasjonal forskningsdugnad for å teste ut medikamenter som kan ha effekt mot selve koronaviruset. Studien kalles The WHO COVID-19-study.
Det norske bidraget koordineres fra Oslo universitetssykehus.

De norske deltakerne vil bli trukket ut til en av tre grupper (randomisert):

  • Bruk av Hydroxycloroquine – en malariamedisin som man tror begrenser virusmengden i kroppen
  • Bruk av Remdesivir – et antiviralt middel utviklet mot Ebola
  • Ingen studiemedisin (kontrollgruppe)

Alle deltakerne vil uansett få det som er sykehusets standard behandling av koronainfeksjon.

– Målsetningen er at vi raskt avklarer om og eventuelt hvilket medikament som sikkert kan forebygge død eller mildne sykdomsforløpet. Ved å delta i en stor internasjonal studie, vil muligheten for å få et raskt svar på dette være stor, sier overlege Hilde Skudal. Hun leder dette arbeidet ved Sykehuset Telemark sammen med overlege Kristin Hauss.