Helsenorge

Skal forske mer på virus fra flått

Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold ønsker å vite mer smitterisikoen fra flått. I fjor ble 18 pasienter lagt inn på sykehus i Telemark og Vestfold på grunn av flåttbåren virusinfeksjon. Det er langt flere enn årene før.

Sykehusene skal i samarbeid med sine blodbanker finne ut hvor mange som har vært smittet av det flåttbårne viruset uten å bli syke.

– Vi håper at mange blodgivere vil la seg teste, sier smittevernoverlege Yngvar Tveten. Fra og med denne uka blir blodgivere i Telemark og Vestfold spurt om de vil delta i forskningen, og Tveten håper at de har fått testet minst 550 blodgivere i hvert fylke innen neste sommer.

TBE-viruset som overføres fra flått, kan gi en infeksjon i sentralnervesystemet. Dette er type hjernehinnebetennelse.
Selv om dødeligheten er lav, kan den gi mange plagsomme symptomer og noen kan slite med utmattelse i flere måneder før de føler seg friske igjen. Det er indikasjoner fra andre studier på at mange kan være smittet av viruset, men uten at de ble syke.

Nå ønsker forskerne å finne ut hvor mange som er smittet uten å bli syke. Viser det seg at en høy andel av blodgiverne har antistoffer mot TBE-virus i blodet, samtidig som flere blir syke, kan det bli aktuelt å anbefale vaksine mer aktivt.
– Det kan hende at vi vil anbefale folk å vaksinere seg før flåttsesongen starter våren 2020, sier Tveten.