Skal forske på livet etter prostatakreften

I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

– Målet er gjøre belastningen for disse kreftpasientene minst mulig, sier Rasmus Nilsson. Han er glad for prosjektet som er utviklet i samarbeid med Prostatakreftforeningen i Telemark.

Forskningen vil skje i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken i Buskerud, og det vil bli sendt ut spørreskjemaer til flere tusen pasienter.
–I studien vil følge tre grupper over tid. Én gruppe som er operert for prostatakreft, én som ikke er operert, men under overvåking, og én kontrollgruppe som ikke har fått påvist prostatakreft. Målet er å få mer kunnskap om hvordan påvist prostatakreft, og behandlingen vi gir, påvirker pasientens liv, sier Rasmus Nilsson.

I Norge får om lag 5000 menn prostatakreft hvert år, og 1000 dør av sykdommen. – For mange er kreften lite aggressiv, noe som betyr at mange dør med kreften, og ikke av den. Flere tusen menn lever derfor med kreftdiagnosen i mange år, sier Nilsson. Det betyr at de også lever med frykten for at sykdommen skal komme tilbake eller utvikle seg.

– Vi skal undersøke om det er ulike personlighetstyper blant pasientene. Er det for eksempel sånn at de som er svært engstelige tåler dårligere å vente med operasjon? Vi skal også få mer kunnskap om hva som skjer med arbeidsevnen etter at de har fått diagnosen, og kartlegge hvor utbredt frykten for å få tilbakefall av kreft er, sier Rasmus Nilsson.

Forskningen er mulig takket være de 11 millioner kronene som Tordis Elisabeth Dahl testamenterte til forskning ved Sykehuset Telemark.