Skal informere enda bedre

To av tre pasienter ved Sykehuset Telemark er svært fornøyde med den informasjonen de får ved Sykehuset Telemark. – Dette resultatet er bedre enn det vi har sett tidligere, men vi har fortsatt en vei å gå, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 
63 prosent av pasientene sier at de «i stor grad» fikk den informasjonen de hadde behov for ved Sykehuset Telemark, mens 21 prosent svarer at de «i noen grad» fikk god nok informasjon. Det viser resultatene fra brukerundersøkelsen ved sykehuset.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning mener at helsepersonell er bedre til å kommunisere enn før, at de snakker mer på pasientenes premisser og bruker færre vanskeligere ord. Likevel er dette et område som sykehusdirektøren ønsker enda bedre resultater på.

– God informasjonen er viktig, og i noen ganger helt avgjørende, derfor må vi jobbe med å forbedre informasjonen vår hele tiden. Et budskap er ikke kommunisert godt nok før mottakeren har forstått det, sier Rønning. På et sykehus kan dette være krevende.

– I noen tilfeller er ikke pasientene i stand til å motta så mye informasjon, og i andre tilfeller ser vi at pasientene ikke ønsker den informasjonen vi gir dem, sier Rønning. Han mener likevel at det er de ansattes oppgave å informere godt, og han er glad for at kommunikasjon har blitt et mer sentralt tema i utdanningen av helsepersonell.