HELSENORGE

Skal oppdage sepsis tidligere

Sykehuset Telemark skal teste ut et nytt verktøy for å oppdage sepsis tidligere. – Dette er et viktig forbedringsarbeid, sier avdelingsleder Karin Gløsmyr Larsen. Hun forteller at dødeligheten for sepsis i Norge er 19 prosent.

For halvannet år siden var infeksjonsavdelingen ved sykehuset med på et pilotprosjekt hvor målet var å avdekke sepsis (blodforgiftning) på et tidlig tidspunkt. Avdelingen hadde gode resultater, og det førte til at Helsedirektoratet ville fortsette å samarbeide med sykehuset.

Nå er Sykehuset Telemark ett av fem sykehus som skal jobbe bevisst og systematisk med sepsis. Resultatene fra dette arbeidet skal etter hvert deles med resten av landets sykehus, og det skal danne grunnlaget for bedre rutiner.
– Jeg er stolt av at vi får være med på dette. Dette er et arbeid som kan føre til bedre praksis, sier Gløsmyr Larsen.

I månedene som kommer skal de ansatte blant annet se hvor raskt de klarer å gi pasientene antibiotika, og de skal måle hvor lang tid det går før en lege vurderer pasienten når det er mistanke om sepsis.

Karin Gløsmyr Larsen forteller at avdelingen også skal bruke et skåringsverktøy som kalles NEWS 2. I verktøyet registreres flere vitale parametere.