Helsenorge

Skal passe bedre på gravide og fødende

De ansatte på føde og barselavdelingen skal bli enda flinkere til å oppdage alvorlig sykdom hos gravide og fødende. – Dette styrker pasientsikkerheten, sier avdelingsleder Åse Kari Kringlåk.

Sykehuset Telemark er ett av de første i landet som tar i bruk et nytt verktøy for å fange opp risiko for sykdomsutvikling hos gravide og barselkvinner.
– Målet med det nye verktøyet er å redusere risikoen for alvorlig sykdomsutvikling ved å oppdage tegn på sykdom tidlig, sier Kringlåk.

Hun understreker at gravide og barselkvinner som regel er friske, men det kan også føre til at det går lang tid før helsepersonell oppdager en alvorlig tilstand, som for eksempel infeksjon eller blødning.

Den nye metodikken, som kalles Obstetric Norwegian Early Warning Score (ONEWS), har blitt brukt ved utenlandske sykehus i mange år. Nå er den tilpasset norske forhold, og det betyr at alle gravide og barselkvinner ved Sykehuset Telemark skal screenes for å fange opp de som risikerer å bli alvorlig syke. Disse vil få en tettere oppfølging, og det vil gi gravide og fødende større trygghet.

Åse Kari Kringlåk setter pris på det gode samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge. Her har de ansatte fått lov å bruke det nye simuleringssenteret. Etter et par timers teori, har gynekologer, barnepleiere og jordmødre trent på konkrete scenarier.

– Dette har vært verdifullt for alle, og det styrker kvaliteten på helsetilbudet til gravide og fødende i Telemark, sier Kringlåk.