HELSENORGE

Skal tilby kurs i akuttmedisin

Ambulanseavdelingen ved Sykehuset Telemark er godkjent som kursholder i akuttmedisin. Sykehuset kommer derfor til å tilby kurs for fastleger og ansatte på legevaktene. – Dette er god samhandling, sier avdelingsleder Knut Inge Skoland.  

Det er Helsedirektoratet som har godkjent ambulanseavdelingen som kursholder i akuttmedisin, og det betyr at kursene er tellende for leger, sykepleiere og helsesekretærer. Frank Hvaal mener at kursene vil styrke den akutte helsetjenesten i fylket.

– Dette er et godt eksempel på aktiv samhandling mellom kommuner, fastleger og sykehus, og det er helt i tråd med vår satsing på akuttkjeden i Telemark, sier Hvaal. Han sier at kursene i akuttmedisin kan bli en god og viktig arena for bygging av fagkompetanse og tillit i akuttkjeden.

Kurset det legges opp til vil være et todagerskurs med et forberedende nettkurs, og det vil bestå av både teori og praktiske øvelser. Sykehuset har tidligere samarbeidet med legevakta i Seljord om et liknende kurs for turnusleger, og dette har vært svært vellykket.

– Kurs er gode møteplasser, og vi blir bedre kjent med hverandre, sier avdelingsleder for prehospitale tjenester ved Sykehuset Telemark, Knut Inge Skoland. Han mener det er vært positivt at sykehuset har blitt godkjent som kursarrangør, og at dette er et ledd i styrkingen av akuttkjeden.

– Dette er kompetanseoverføring i praksis, det er god samhandling, og kurset kommer også til å bli rimeligere for alle parter, sier Skoland.