HELSENORGE

Skaper internasjonal debatt

Avdelingsleder ved Fertilitetsavdelingen, Hans Ivar Hanevik, mener vi trenger mer debatt om konsekvensene av kunstig befruktning. Han har blant annet skrevet en artikkel som skaper stort internasjonalt engasjement.

«Kan prøverørsbefruktning påvirke menneskets evolusjon?» heter artikkelen som ble publisert i tidsskriftet Human Reproduction. Artikkelen er skrevet sammen med tre andre norske forskere.

Overlege Hans Ivar Hanevik ønsker å sette søkelyset på noen evolusjonsmedisinske konsekvenser av kunstig befruktning, og han håper at mer debatt kan føre til økt kunnskap.
– Det vi driver med er trygt, og kunstig befruktning er god og viktig behandling, sier Hanevik. Han presiserer også at barna blir fulgt godt opp.

Det er spesielt to aspekter Hanevik er opptatt av. Det ene er at parene som får hjelp til kunstig befruktning ikke er et tverrsnitt av befolkningen. Parene har som regel god økonomi, utdanning og helse. Det er deres arvestoffer som bringes videre. Det andre aspektet er den kunstige utvelgelsen av både sædceller og eggceller.

Hans Ivar Hanevik har holdt en rekke foredrag og skrevet flere artikler om temaet de to siste årene. Forskningen hans har blitt omtalt i anerkjente fagtidsskrifter, og etter en internasjonal kongress i Wien for en stund siden, var det flere journalister som ble oppmerksom på temaet.

Forskningen er nå omtalt i Daily Mail, Evening Standard, The Times, The Sun, Fox World Media, Honest Businessman, Industry Daily Observer, The Australian og andre internasjonale medier. Sakene har skapt stort engasjement, og bare i Daily Mail fikk artikkelen 1429 kommentarer.
– Det er flott at temaet skaper debatt. Temaet kan oppfattes som ømtålig og kontroversielt, men det må vi tåle. Alternativet er ignoranse, og det er mye verre, sier Hanevik.

Tidligere i år ble han utnevnt til medlem av Bioteknologirådet, og han har nylig fått forskningsstipend fra Sykehuset Telemark for å drive et prosjekt ved Folkehelseinstituttets senter for fertilitet og helse.