HELSENORGE

Skaper internasjonal oppmerksomhet

Å være utsatt for fukt og mugg gir 50 prosent økning av luftveisplager. Det er ett av funnene i en stor studie som har blitt gjennomført i Telemark. Resultatene skapte mye oppmerksomhet under verdens største lungekongress som ble arrangert i London denne måneden.

-​Det var morsomt å møte forskere og lungespesialister fra hele verden som viste så stor interesse rundt våre funn, og det var inspirerende at flere av dem allerede hadde hørt om Telemarksstudien, sier overlege og prosjektleder Anne Kristin Møller Fell.

Hun forteller at britene har vært svært opptatt av luftveisproblematikk i mange år, og at de på mange måter blir sett på som pionerer innenfor fagområdet. En rekke aviser i England dekket konferansen, og det var flere artikler i britiske aviser hvor forskningen fra Telemark ble omtalt.

20 prosent av deltagerne i Telemarkstudien rapporterte at de har vært utsatt for fukt og mugg i sine hjem i løpet av de siste ti årene, og disse hadde mye mer luftveisplager enn de som ikke var utsatt for dette.

Telemarksstudien startet i 2013, og resultatene er basert på 16.000 svar fra telemarkinger mellom 16 og 50 år. Studien er en av de største i sitt slag i Norge.