HELSENORGE

Skjerpede besøksrutiner

Fra 3. november er det igjen skjerpede besøksrutiner ved Sykehuset Telemark.

Det er økende smitte av andre virus og infeksjoner i samfunnet, i tillegg til Covid-19. 

Sykehuset Telemark skjerper derfor rutinene for besøkende ved sykehuset.

Fra 3. november er gjeldende regler som følger:
  • Besøkstid kl. 17:30-19:00
  • Kun to besøkende til innlagte pasienter
  • Bruk munnbind!

Besøkende må ikke gå inn på sykehuset dersom man:
  • har symptomer på luftveisinfeksjon
  • har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
  • er nærkontakt til smittede eller noen med mistanke om smitte