HELSENORGE

Skjerpede smitteverntiltak

Sykehuset følger de innskjerpede smitteverntiltakene i Grenland. Vi strammer derfor inn på noen områder med umiddelbar virkning.

Beredskapsledelse ved sykehuset har bestemt at

  • Alle som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det hvis det er mulig. Bruk av hjemmekontor skal ikke ramme pasientbehandling. For ansatte som er usikre på om de kan jobbe hjemme, skal nærmeste leder kontaktes for vurdering.

  • Møter skal være digitale. Dersom det er nødvendig med fysiske møter, er det kun tillatt med fem deltakere, og det skal holdes størst mulig avstand. Dette gjelder alle møterom – uansett størrelse.

  • Ansatte, pasienter og pårørende skal bruke munnbind. Dette gjelder ikke når ansatte er alene på sine kontorer. Pasienter og pårørende som ikke har med eget engangsmunnbind, vil få utlevert dette av adgangskontrollører ved hovedinngangen.
     
  • Kantinene og kafeene skal ikke brukes som spise- og oppholdssted. Kantinene og kafeene holder åpent, men alle må ta med seg det de kjøper av mat og drikke (take away).

Disse reglene gjelder så lenge kommunene i Grenland opprettholder strengeste tiltaksnivå.