HELSENORGE

Skjerper smitteverntiltakene ved sykehuset

På grunn av økt smitte i befolkningen skjerper Sykehuset Telemark smitteverntiltakene. Det blir strengere besøks- og adgangskontroll, økt bruk av digitale møter og begrenset reise- og møtevirksomhet for ansatte. 

– Vi må begrense trafikken inn og ut av sykehuset for å redusere risikoen for smitte, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Vi behandler sårbare og syke mennesker, og vi må gjøre hva vi kan for å unngå at de blir smittet av covid-19.
– Hvis vi får smitte på sykehuset, vil det også ramme behandlingen fordi ansatte må i karantene, sier Rønning.

Han oppfordrer derfor besøkende om å gjøre avtale med avdelingen på forhånd, forholde seg til sykehusets regler og respektere de beskjedene de får av adgangskontrollørene.

Avdelingene på sykehuset er forskjellige, og det vil være litt ulike retningslinjer, men som hovedregel ønsker vi minst mulig besøk. Vi ønsker heller ikke at pasienter forlater avdelingen og møter familie og venner i cafeen eller ute.

Mange inneliggende pasienter benytter seg av Skype, Facetime og andre digitale løsninger, og dette kan være et godt alternativ til fysisk besøk.

Når det gjelder dagpasienter, må de i utgangspunktet møte til behandling uten ledsager.
– Så vet vi at pasientene har forskjellige behov, og vi skal legge ekstra godt til rette for barn, eldre, funksjonshemmede og psykisk syke, sier Rønning.

Denne uka har sykehuset oppfordret ansatte til å benytte seg av digitale møter i større grad og begrense den fysiske møtevirksomheten.
– Vi må fortsette å holde avstand, vaske hender og følge rådene fra myndighetene, sier Rønning.

Han oppfordrer alle til å tenke seg nøye om før de drar på private reiser og deltar i sosiale sammenkomster.

Sykehuset Telemark vurderer forløpende om det er aktuelt å gå i beredskap igjen.