HELSENORGE

Smittesituasjonen er alvorlig

Akkurat nå er det mer smitte i Grenland enn i Oslo, og vi kommer til å få rekordmange smittede i desember. – Hvis vi ikke tar denne situasjonen på alvor, har vi grunn til å frykte jula, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Han forteller at situasjonen er mer alvorlig nå enn i mars og april, og i Skien er smittetallene ti ganger høyere enn det vi definerte som rødt i våres.
– Nå er det utrolig viktig at alle tar ansvar, sier Rønning.
 
Presset på sykehuset har økt de siste dagene, og det er flere pasienter som har blitt innlagt på grunn av covid-19. – Hvis antall innleggelser øker framover, må sykehuset legge om driften. Det kan ramme pasienter som venter på behandling, sier Rønning.
 
Sykehuset har strenge smitteverntiltak, men den siste tidene er det også flere ansatte som har blitt smittet. Det fører noen ganger til at kollegaer og pasienter blir satt i karantene.
– Hvis vi får et større utbrudd, med mange i karantene, kan det hende at vi må redusere driften eller stenge avdelinger, advarer sykehusdirektøren.
 
Rønning frykter at julen kan bli fryktelig travel for de ansatte på sykehuset hvis smitten i Grenland ikke reduseres. – Det er mye smitte, det er mange som skal reise, det er økt trafikk og handling, og det flere som vil være sosiale. Men hvis vi senker skuldrene nå, kan dette få store konsekvenser for jul og nyttår, sier Rønning.
 
Han mener de viktigste tiltakene nå er å redusere sosial kontakt og holde avstand.