HELSENORGE

Smitteutbrudd på medisinsk avdeling

De siste dagene er det flere ansatte og pasienter som har fått påvist covid-19 ved medisinsk avdeling 3. Det har pågått smittesporing siden det første tilfellet ble oppdaget i forrige uke.

​Fram til nå er det fire ansatte og tre pasienter som har fått påvist smitte.

Sykehuset har stoppet inntak av pasienter til sengeposten inntil videre, og andre avdelinger bistår. 

Det pågår fortsatt smittesporing og smittevask, og sykehuset har bestemt at alle ansatte og pasienter på den aktuelle avdelingen skal testes.

Hittil er det 33 ansatte og 12 pasienter som er satt i karantene.