Smitteutbrudd ved Sykehuset Telemark i Skien

Fredag 7. januar ble det registrert et smitteutbrudd ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved sykehuset i Skien. Etter at fire ansatte hadde positiv PCR-test ble utbruddsgruppen etablert og tiltak iverksatt.

Publisert 08.01.2022
En bygning med noen få dører

I løpet av fredag kveld var det ytterligere tre positive PCR-tester. 

Det er kun ansatte som har testet positivt, og disse har hatt lite eller ingen symptomer. 

For raskt å få​ oversikt og kontroll over situasjonen har vi screenet bredt og testet 87 personer, ansatte og pasienter, i løpet av lørdag formiddag. Prøvene er sendt til Sykehuset I Vestfold, og prøvesvarene er ventet klare søndag ettermiddag. 

Inntil prøvesvar foreligger og smittesituasjonen er ytterligere avklart blir pasienter som trenger akuttinnleggelse lagt på andre avdelinger. Pasienter som er klare for utskriving blir ikke skrevet ut før en negativ test foreligger. 

Kommunehelsetjenesten holdes informert om situasjonen. 

Det blir sendt ut en oppdatert status søndag kveld. ​