HELSENORGE

Smitteutbruddet ved Sykehuset Telemark i Skien er nå lukket

Smitteutbruddet som ble registrert fredag 7. januar ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved sykehuset i Skien er nå lukket.

​Klinikken går nå tilbake til normal drift.

Det er totalt registrert 12 smittede, 2 pasienter og 10 ansatte. ​