HELSENORGE

Sommerjobb er veien til fast jobb

Mange ansatte ved sykehuset startet jobbkarrieren sin som sommervikar. – En sommerjobb er ofte veien til fast jobb, sier HR-direktør Mai Torill Hoel.

Å være sommervikar betyr ikke bare en kjærkommen inntekt og nyttig praksis. Det kan også bety fast jobb senere. – Vi ser at de som gjør en god jobb, fort kan få tilbud om lengre vikariater eller andre vikariater senere, og de stiller sterkere når vi lyser ut faste jobber, sier Hoel. Hun forteller at dyktige vikarer er attraktive og blir ønsket tilbake.

– I tillegg vil det alltid være en fordel å kjenne rutiner, oppgaver og arbeidsmiljø når man skal søke på en jobb senere, sier Mai Torill Hoel.

Sykehuset Telemark lyser ut en rekke sommerjobber, og HR-direktøren oppfordrer alle interesserte til å søke så fort som mulig.