Spørsmålet som ble video

«Hva motiverer deg som ansatt ved Sykehuset Telemark?» spurte sykehusdirektøren. Spørsmålet ble stilt under en introduksjonsdag for nye ansatte ved sykehuset, og sykepleier Kristine Stranheim Sunde svarte med å skrive en tekst om sin egen motivasjon og stolthet. Denne teksten har nå blitt til en video.

Etter introduksjonsdagen for et halvt år siden, ble Kristine Stranheim Sunde så inspirert at hun skrev en tekst om det å jobbe ved Sykehuset Telemark. Hun jobber som sykepleier på kreftavdelingen.

– Da vi leste hva hun skrev, hadde vi lyst til å bruke dette til noe mer, og vi ble enige om å lage en kort video basert på innholdet, sier kommunikasjonssjef Lars Kittilsen.

Han fikk med seg Kristine Stranheim Sunde og Susanna Ledermann. Sistnevnte kommer fra Sveits, og hun har akkurat begynt i praksis som jordmordstudent på føde- og barselavdelingen. Ledermann har drevet med film og redigering tidligere.

– Det var utrolig inspirerende å jobbe med dem, sier Lars Kittilsen. Han synes det er flott at sykehuset kan lage en slik video uten å bruke dyre, eksterne produksjonsselskaper. – Her har vi bare brukt egne ressurser, sier han.

Kristine Stranheim Sunde står for tekst og presentasjon, Susanna Ledermann har filmet og redigert, mens Lars Kittilsen har laget musikk og lydbilde.

– Vi vil takke ansatte og pasienter som har bidratt til videoen, sier Kittilsen.