HELSENORGE

Stadig mer bruk av videoløsninger

Siden mars i fjor, er det delt ut 620 lyd- og kameraløsninger til ansatte på Sykehuset Telemark. Stadig flere kommuniserer med kollegaer og pasienter via en videoløsning.

Ved BUP Notodden har de ansatte hatt 148 videosamtaler med pasientene det siste året. 

Psykolog Rebecca Frazier har brukt Join-løsningen flere ganger, og hun synes det fungerer greit.
– I starten brukte jeg video veldig mye på grunn av strenge smitteverntiltak. Nå er det ikke fullt så ofte, men videokommunikasjon fungerer godt når det er etablert kontakt med behandleren fra før, sier Frazier. Hun synes at de unge håndterer den tekniske løsningen veldig bra.

Frazier mener også at video fungerer bra under veiledning til foreldre, skole eller andre samarbeidspartnere. – Det vil jeg fortsette med etter at det er slutt med smitterestriksjonene. Jeg fortsetter også gjerne med videokonsultasjon der det er lang reisevei, sier Rebecca Frazier.

Både Seksjon for habilitering av voksne (HAVO) og Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) har mye erfaring med bruk av videoløsninger i møte med pasientene.
– Ansatte har vært kjempeflinke til å omstille seg etter at pandemien kom, sier Trude Høvik Yacoubian. Hun forteller at seksjonene har klart å opprettholde mye av pasientkontakten i løpet av pandemien. 
– Alt kan imidlertid ikke erstattes med dette verktøyet. Det er viktig at vi også kan møtes fysisk, blant annet for å etablere tillit, sier Høvik Yacoubian.