HELSENORGE

STHF med stor økning i BUP-konsultasjoner

Antall barn og unge som får behandling for psykiske plager og lidelser ved sykehusene i Helse Sør-Øst har økt. Per september 2019 var økningen på om lag 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Størst var økningen ved Sykehuset Telemark.

​Den prosentandelen endte på 28,9 prosent. Nest størst økning hadde Vestre Viken med sine 28,2 prosent. Økningen ved nabo- Sykehuset i Vestfold var på 11,2 prosent. Tallene er publisert på Helse Sør-Øst sine internettsider. I september 2021 var det over 30 prosent flere henvisninger til de barne- og ungdomspsykiatriske sentrene enn i september 2019. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble orientert om utviklingen innen psykisk helsevern for barn og unge på styremøtet 25. november.

Fram til september har det vært over 70 000 flere konsultasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge enn samme periode i 2019. For Sykehuset Telemark var økningen i den samme perioden på 6370 konsultasjoner. 

– Vi har hatt en kjempehøy pågang av pasienter helt fra høsten 2020 til nå, og den utviklingen ser ut til å fortsette. Da er det fint at vi har fått midler fra vårt eget sykehus og fra Helse Sør-Øst. 
Til sammen har det ført til at vi har fått tilført ti nye stillinger i 2021. Når vi får ansatt behandlere i alle stillinger så vil det styrke muligheten for å følge opp barn og unge som har behov for hjelp på en god måte, sier Anne Kjendalen, leder for Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Hun er glad for at de i samarbeid med Ungdomspsykiatrisk senter (UPS - døgninstitusjon) nylig har opprettet et eget oppfølgingsteam.

I vår fikk ABUP og UPS til sammen 2,9 millioner kroner fra Helse Sør-Øst, fra en pott som skulle gå til tiltak for å redusere ventetider. Noen av midlene gikk til et oppfølgingsteam, og noe til å styrke tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser. 
–Den kraftige økningen i henvisninger av barn og unge som trenger psykisk helsehjelp kan ha sammenheng med en effekt av koronapandemien. Men vi vet ikke sikkert hva økningen skyldes, sier Kjendalen. 
–  Dette er svært krevende for alle ansatte i ABUP. De gjør en kjempeinnsats, sier BUK-klinikksjef Gunnar Gausel.