Stor pågang etter sexolog

For ett år siden ansatte Sykehuset Telemark en sexolog, og det har vært stor pågang av pasienter fra hele fylket. – Det kommer folk i alle aldre, og det er like mange kvinner som menn, sier sexolog Beate Alstad.

Beate Alstad er overveldet av den voldsomme pågangen, og hun tror det skyldes at alle kan bli henvist til behandling – ikke bare de som har psykiske og somatiske sykdommer.  Hun forteller at henvisningene har strømmet på, uten at fastleger eller andre har vært informert.
– Jungeltelegrafen og medieoppslagene har gjort den jobben, sier Alstad.

Det er stort sett bare universitetssykehusene som har hatt sexologer i sine rekker, og Sykehuset Telemark var det første av de mindre sykehusene i Norge som ansatte en sexolog.
– Sykehuset Telemark har blitt et foregangssykehus på seksuell helse, sier Alstad.

Hun har hatt pasienter fra 18 år og opp til 80-årsalderen, og hun sier at mange kommer med funksjonsvansker, lystproblemer, legningsproblematikk og andre utfordringer. Alstad forteller også at det flere som har utfordringer under og etter sykdom, og at det er en del som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

– For mange handler det om å bli møtt med forståelse, og ofte er problemene helt normale. Det seksuelle er like naturlig hos mennesker som behovet for søvn og mat, sier Beate Alstad.